Informaţie generală
Indicativ SM EN 16234-1:2016
Titlu Structura competenţei electronice (e-CF). Cadrul european comun pentru profesioniştii din domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în toate sectoarele industriei. Partea 1: Structura
Adnotare
Data intrării în vigoare 04.10.2016
Data modificării
Termen de valabilitate
Valabil Da
Statutul Adoptat prima dată
Format de imprimare
Numărul de pagini 69
Preţul 222,30 / 222,30
Note Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare nr.241 din 04.10.2016
Note suplementare
Clasificarea standardului
Cod ICS Denumirea
35.020 Tehnologia informaţiei în general
Modificarea standardului
Nr. Indicativ Tipul modificării Data Sursa informațională Sursa publicării
Limba originală
Engleza
Limbi de traducere
Legătura între documente
Tip de legătură Indicativ 1 Indicativ 2
IDT-Corespondent European EN 16234-1:2016
Reglementări tehnice
Statut Număr Titlu Data Publicare